Privacyverklaring (AVG)

 

 

Bedrijfsnaam:    Podopraktijk Pol (Registerpodoloog en Medisch pedicure)

Praktijkadres:    Marktstraat 2c, 7851 AB  Zweeloo

KVK-nummer:     57613648

 

Podopraktijk Pol kan persoons- en medische gegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van  de diensten van Podopraktijk Pol.

 

Podopraktijk Pol kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

·        Voor- en achternaam

·        Adres, huisnummer, postcode en woonplaats

·        Telefoonnummer en e-mailadres

·        Geboortedatum

·        BSN

·        Relatienummer zorgverzekering

·        Verwijzer en eventuele AGB code

·        Uitsluitend informatie relevant voor de behandeling

·        Foto’s

·        Documenten zoals verwijzingen

 

Waarom verwerk ik deze gegevens.

Omdat u cliënt bent bij Podopraktijk Pol beheer ik uw persoons- en/of medische gegevens. Deze gegevens heb ik nodig om u de benodigde en gevraagde therapieën  en diensten te kunnen leveren. Zoals het aanmeten en leveren van therapiezolen, het uitvoeren van pedicurebehandelingen, het afhandelen van declaraties richting zorgverzekeraars of het afstemmen van een behandeling.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als u mij geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat ik mijn werkzaamheden niet kan uitvoeren.

  

Hoe bewaar en bewaak ik uw gegevens.

Uw gegevens worden in een, met wachtwoord, beveiligd programma opgeslagen, waar alleen uw behandelaar toegang toe heeft.

  

Gegevensverstrekking aan derden.

Podopraktijk Pol verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor verwijzing naar en/of verdere behandeling door derden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  

Hoelang bewaar ik uw gegevens.

Podopraktijk Pol bewaart uw persoons- en medische gegevens. Ik ben wettelijk (WBGO) verplicht uw persoonsgegevens en medisch dossier 15 jaar te bewaren.

  

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Te allen tijde bied ik u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, eventueel mee te nemen of te laten verwijderen. U dient, volgens de wetgeving, wel een legitimatie te overleggen. Als u vooraf een bericht stuurt, dan kan ik daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken in de praktijk. Dan kan ik tijd voor u reserveren. Wilt u een verzoek sturen naar podopraktijkpol@gmail.nl

U kunt ook bezwaar bij mij maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

25 mei 2018